Educatief journalist

Bloeii.nu ontwikkelt lessen, educatieve projecten, lesprogramma’s, content voor e-learning-omgevingen en websites voor verschillende niveau’s en leeftijdsgroepen. De focus ligt daarbij op onderwerpen binnen de gebieden kunst, erfgoed, wetenschap & techniek, aardrijkskunde, natuur & milieu.

Aan iedere les, project of programma gaat een periode van onderzoek vooraf. De inhoud is het resultaat van een ‘journalistiek’ proces:

  • Informatie verzamelen, bronnen onderzoeken, bronnen beoordelen en selecteren;
  • Contacten leggen en gesprekken voeren met vakspecialisten;
  • Schrijven van educatieve content op basis van de geselecteerde informatie;
  • Feedbackronde waarin de inhoud door specialisten gecontroleerd wordt;
  • Definitieve content.

De educatieve producten van Bloeii.nu sluiten aan bij de kerndoelen voor het onderwijs zoals geformuleerd door SLO en bij werkvormen en didactische concepten die op scholen gebruikt worden zoals onderzoekend & ontwerpend leren en Talentenkracht.

Contact